http://avayetabriz.ir

آژانس خبری تحلیلی آوای تبریز فارس آذربایجانشرقی

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فرهاد عبدوی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: روز جهانی‌نابینایان در ابعاد جهانی نشان دهنده نقش بسیاری از نابینایان به عنوان بزرگان در تاریخ جهان بسیار پر رنگ است. وی اضافه کرد: بنیاد حمایت از نابینان سال‌هاست که فعالیت […]

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فرهاد عبدوی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: روز جهانی‌نابینایان در ابعاد جهانی نشان دهنده نقش بسیاری از نابینایان به عنوان بزرگان در تاریخ جهان بسیار پر رنگ است. وی اضافه کرد: بنیاد حمایت از نابینان سال‌هاست که فعالیت […]

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فرهاد عبدوی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: روز جهانی‌نابینایان در ابعاد جهانی نشان دهنده نقش بسیاری از نابینایان به عنوان بزرگان در تاریخ جهان بسیار پر رنگ است. وی اضافه کرد: بنیاد حمایت از نابینان سال‌هاست که فعالیت […]

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فرهاد عبدوی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: روز جهانی‌نابینایان در ابعاد جهانی نشان دهنده نقش بسیاری از نابینایان به عنوان بزرگان در تاریخ جهان بسیار پر رنگ است. وی اضافه کرد: بنیاد حمایت از نابینان سال‌هاست که فعالیت […]

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فرهاد عبدوی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: روز جهانی‌نابینایان در ابعاد جهانی نشان‌دهنده نقش بسیاری از نابینایان به عنوان بزرگان در تاریخ جهان بسیار پر رنگ است. وی اضافه کرد: بنیاد حمایت از نابینایان سال‌هاست که فعالیت خود […]

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد

آذربایجان‌شرقی ۸ هزار کم بینا و نابینا دارد به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فرهاد عبدوی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: روز جهانی‌نابینایان در ابعاد جهانی نشان‌دهنده نقش بسیاری از نابینایان به عنوان بزرگان در تاریخ جهان بسیار پر رنگ است. وی اضافه کرد: بنیاد حمایت از نابینایان سال‌هاست که فعالیت خود […]

برق جان ۸ آذربایجانی را گرفت

برق جان ۸ آذربایجانی را گرفت

برق جان ۸ آذربایجانی را گرفت به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، آرتین کمالی اظهار داشت: ۸ نفر در پنج ماهه امسال براثر برق گرفتگی در استان آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند که از این تعداد یک نفر زن و بقیه مرد بودند. وی افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال […]

آذربایجان‌شرقی شرایط فرآوری ۴ میلیون تن محصول کشاورزی را دارد/واردات یک کیلوگرم موز در قبال صادرات ۱٫۵ کیلوگرم سیب

آذربایجان‌شرقی شرایط فرآوری ۴ میلیون تن محصول کشاورزی را دارد/واردات یک کیلوگرم موز در قبال صادرات ۱٫۵ کیلوگرم سیب

آذربایجان‌شرقی شرایط فرآوری ۴ میلیون تن محصول کشاورزی را دارد/واردات یک کیلوگرم موز در قبال صادرات ۱٫۵ کیلوگرم سیب به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فیروز باقرزاده در جشنواره سیب شهرستان مراغه اظهار داشت: ۱۹ درصد تولید محصولات باغی کشور را سیب تشکیل می دهد که این آمار در آذربایجان شرقی ۴۰ درصد محصولات است. […]

۵ بازیکن فوتبال تبریز در تیم ملی امید ایران

۵ بازیکن فوتبال تبریز در تیم ملی امید ایران

۵ بازیکن فوتبال تبریز در تیم ملی امید ایران به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، تیم ملی امید ایران برای برگزاری یک بازی دوستانه با تیم امید استرالیا در کشور قطر بسر می‌برد. ۲۱ بازیکن برای این بازی انتخاب و عازم دوحه قطر شدند که ۵ بازیکن از تیم‌های تبریزی هستند. بر این اساس، محمدرضا […]

۵ بازیکن فوتبال تبریز در تیم ملی امید ایران

۵ بازیکن فوتبال تبریز در تیم ملی امید ایران

۵ بازیکن فوتبال تبریز در تیم ملی امید ایران به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، تیم ملی امید ایران برای یک برگزاری یک بازی دوستانه با تیم امید استرالیا در کشور قطر بسر می‌برد. ۲۱ بازیکن برای این بازی انتخاب و عازم دوحه قطر شدند که ۵ بازیکن از تیم‌های تبریزی هستند. بر این اساس […]