رزومه دکتر فریدون بابایی اقدم

فریدون بابایی اقدم

چاپ

?متولد سال ۱۳۵۳ در شهرستان تبریز
?اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان دهخدای تبریز
?اخذ مدرک لیسانس در رشته جغرافیای انسانی با گرایش شهری از دانشگاه اصفهان
?اخذ مدرک فوق لیسانس در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز
?اخذ مدرک دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز

♦️سوابق اجرایی و مدیریتی
?عضو شورای کلانشهر تبریز در دوره چهارم
?ریاست کمیسیون پیگیری و تحقیق و نظارت و بازرسی شورای اسلامی کلانشهر تبریز از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۴
?ریاست کمیسیون معماری و شهرسازی شورای کلانشهر تبریز از سال ۱۳۹۴
?عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای کلانشهر تبریز
?نماینده شورای اسلامی کلانشهر تبریز در کمیسیون ماده۵ شهرستان تبریز
?محقق مطالعات جغرافیایی مرکز مطالعات دفاعی دانشگاه امام حسین شعبه شمالغرب در سالهای ۱۳۷۶-۱۳۷۷
?کارشناس شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان در سال ۱۳۷۹
?کارشناس شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل در سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۱
?مسئول دهیاران شهرستان تبریز در سالهای۱۳۸۳-۱۳۸۶
?عضویت در مهندسین مشاور سامان گستر طرح تبریز بین سالهای ۱۳۸۴-۱۳۹۰

♦️سوابق علمی و تحقیقی
?تدریس در دانشگاههایمعتبر کشور از سال ۱۳۸۱
?عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
?عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی بین سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۲
?عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از سال ۱۳۹۴
?بورسیه دانشگاه محقق اردبیلی بین سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۴
همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل واحد علوم و تحقیقات اردبیل ۱۳۹۰-۱۳۹۲
?همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر بین سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۳
?همکاری با دانشگاه پیام نور مشگین شهر در سال ۱۳۸۰
?همکاری با دانشگاه پیام نور تبریز در سال ۱۳۹۴
?مولف کتاب در آمدی بر مبلمان شهری
?نویسنده بیش از ۱۲۰ مقاله علمی و پژوهشی داخلی و خارجی
?مقالات پژوهشی ایشان بیشتر در حیطه این موضوعات می باشد:
مبلمان شهری
کاربری اراضی شهری
ساماندهی مناطق حاشیه نشین
اکولوژی شهری
توسعه و عمران روستایی
سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS

?سایت رسمی دکتر فریدون بابائی اقدم
www.fbabaei.ir
اینستاگرام
http://www.instagram.com/drfbabayiaghdam
لینک گروه دوستان دکتر فریدون بابایی اقدم
https://t.me/joinchat/AAAAADwLcmLByAXeAbQhzw.