کارگاه امانی پروژه تحکیم و مقاوم سازی اتوبان پاسداران (قطعه هفت)

چاپ

با حضور آقای مهندس اسحقی معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز ، مهندس منیری فر مدیر عامل سازمان عمران تبریز و اعضای کمیته آسفالت شهرداری تبریز گزارشی از روند پیشرفت پروژه مقاوم سازی اتوبان پاسداران (قطعه هفتم حدفاصل ورودی تلکابین تابعد از پل ایده لو) ارائه و بر اهمیت این اتوبان در هدایت ترافیک شرق-غرب تبریزتاکید شد.


کارگاه امانی این پروژه در حال حاضر باهدف تکمیل وبهره برداری تا قبل از پایان سال جاری در حال فعالیت میباشد.