مهندس منیری فر :عملیات اجرایی پروژه تکمیل مقبره الشعرا باتلاش عوامل فنی و اجرائی سازمان عمران تبریز در جریان میباشد.

چاپ

موزه شعر و ادب در راستای ساماندهی محوطه پروژه مقبره الشعرا و توسعه بقعه سید حمزه علیه السلام درزمینی مساحت ۱۱ هزارو ۷۶۰ مترمربع  احداث می شود.مدیرعامل سازمان عمران تبریز ادامه داد:زیربنای موزه۱۰ هزارو ۸۵۰ متر بوده و فضاهایی همچون  آرامگاه،قدمگاه،گذرگاه،اواگاه احداث خواهد شدمهندس منیری فردر بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه  عملیات اجرایی پروژه تکمیل مقبره الشعرا باتلاش عوامل فنی و اجرائی  سازمان عمران تبریزوحمایت های مالی معاونت محترم اداری مالی شهرداری تبریزوبه کارفرمائی شهرداری محترم منطقه ١٠ در حال اجراست افزود:
درحال حاضر پروژه در چندین جبهه کاری در حال فعالیت میباشد :

اجرای عملیات اسکلت فلزی (مونتاژ – جوشکاری- نصب تیرها وستون ها در ضلع شمالی پروژه)

اجرا و نصب صفحات متال دک  ذوزنقه ای ) روی تیر ها

آرماتور بندی وبتن ریزی سقف

اجرای گابیون بندی و ماکادام ریزی پشت دیوارهای حائل ضلع شمالی

اجرای جوشکاری نبشی های دیوارهای بیرونی و داخلی

اجرای پوکه ریزی کف زیر زمین اول ساختمان تاسیسات

سنگ چینی زیر فونداسیون سرویس های اطراف المان مقبره الشعرا

خاکبرداری محل فونداسیون ضلع جنوبی