عودت ۹برگ چک حامل جامانده در تاکسی به ارزش بیش از سه و نیم میلیارد ریال

چاپ

آقای حامد
خدایاری راننده کمکی تاکسی بی سیم ۱۳۳ روز چهارشنبه مورخه ۹۵/۱۲/۲۵ در حین ارائه
سروس روزانه تعداد  ۹برگ چک حامل را در
داخل تاکسی رویت و بلافاصله در اسرع وقت  با مراجعه به دفتر تاکسی بیسیم آنها را تحویل دفتر
داد تا به صاحب چک ها  برگردانده شود

به گزارش
روابط عمومی سازمان تاکسیرانی تبریز، حاج فرخ جلالی مدیرعامل این سازمان با اعلام این
خبر افزود: جمع مبلغ چکهای فوق سه میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال بود که به
صاحب چکها عودت داده شد و مقرر گردید که راننده امانتدار از طریق کمیته انضباطی
سازمان تاکسیرانی تبریزتجلیل گردد.

آقای جلالی
ادامه داد: رانندگان زحمتکش و کم‌ادعا و شریف تبریزی که در واقع  از اقشار کم درآمد جامعه نیزهستند با وجدانی پاک
تا کنون وجوه نقد و اشیاء با ارزش زیادی که در تاکسی‌‌ها جامانده بود را به رسم
امانت‌داری از طریق سازمان تاکسیرانی به صاحبان خود عودت داده اند که این عمل نشان
از سلامت کاری تاکسیرانان داردلذا از شهروندان محترم انتظار میرود با ارج نهادن به
شغل شریف تاکسیرانی ، در سفرهای درون شهری از مسافرکش های شخصی استفاده نکرده  و با فرهنگسازی از وسایل حمل ونقل قانونی منجمله
تاکسی و اتوبوس استفاده نمایند.

مدیرعامل
سازمان تاکسیرانی تبریزدر پایان از عودت 
بیش از ۱۱۲مورد وجه نقد و اشیاء چامانده در تاکسیها به واحد اشیاء جامانده
در تاکسیهای سازمان تاکسیرانی تبریز در سال ۱۳۹۵خبرداد