حضور بیش از ۵۰ تن از هنرمندان اهر در اجتماع هنرمندان تبریز

چاپ

منبع : آناج