استقرار سیستم هوشمند جامع تاکسیرانی بستری مناسب برای جوابگویی به نیازهای سازمان تاکسیرانی و تاکسیرانان

چاپ

حاج فرخ جلالی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریزدرخصوص برگزاری کلاس فوق و استقرار سیستم جامع هوشمند تاکسیرانی،  با اشاره به لزوم برون سپاری  امورات اداری که در راستای جلوگیری از اتلاف وقت تاکسیرانان و  تکریم آنها خواهد بود و از اهداف اصلی و سیاستهای کاری ایشان است افزود: در این خصوص برای  ایجاد بستری مناسب  که از هر لحاظ پاسخگوی نیازهای سازمان و تاکسیرانان محترم و زحمتکش بوده و در شان شهر اولین ها باشد، سیستم فوق با تمامی امکانات هوشمند راه اندازی شده و در خدمت حوزه های نظارتی ، اجرائی، فنی ، آموزشی و … بوده و روانسازی کلیه امورات را در سازمان به همراه خواهد داشت که البته پس از استقرارکامل این سیستم و آشنایی پرسنل با نحوه کار با آن  در آینده ای نزدیک بسیاری از امورات مربوط به سازمان برون سپاری خواهد شد.